Masterclass Die Zauberflöte -Trollflöjten

Click here for English

Välkomna till IntensivOperas första masterclass! En intensiv vecka fylld med opera och med tonvikt på det musikaliska uttrycket.

Målet med IntensivOpera masterclass är att ge operasångare möjligheten att:

  • Studera in och fördjupa sig i sina roller
  • Arbeta tillsammans med internationellt erkända och erfarna coacher
  • Framföra rollerna inför publik och på så sätt ge sångarna en möjlighet att bygga sitt CV
  • Utvecklas musikaliskt tillsammans med andra sångare
  • Få nya erfarenheter och knyta kontakter

De coacher som undervisar under veckan har alla gedigna kunskaper inom området och lång erfarenhet inom opera och coachning. Läs mer om dem här.

Trollflöjten – W. A. Mozart

Under veckan kommer deltagarna att få arbeta musikaliskt med Mozarts mest älskade opera Trollflöjten. Deltagarna får på förhand studera in sin roll i operan, så att vi kan finslipa de musikaliska detaljerna och uttrycket under veckan.

Under dagarna kommer deltagarna att varva individuella lektioner med lektioner i ensembler. De flesta av lektionerna kommer att ske i masterclassformat så att alla kan ta del i undervisningen och varandras utveckling, även när man inte sjunger. Veckan avslutas med deltagarna framför en konsertant version av operan.

Alla roller kommer att dubbelbesättas, vilket innebär ett unikt tillfälle till att lära med och av varandra.

PS. Suitcase Opera planerar att sätta upp en scenisk version av Trollflöjten under våren 2021, och deltagarna från IntensivOperaveckan kommer att ha förtur till rollerna i uppsättningen.


Welcome to IntensivOpera’s first masterclass! An intensive week filled with opera and with focus on the musical expression.

The goals of the IntensivOperamasterclass are to give opera singers:

  • an opportunity to study and deepen the knowledge about their roles
  • the opportunity to work together with internationally renowned and experienced coaches
  • Offer a possibility to perform the roles in front of an audience, thus helping the singers to build their CV
  • Let the participants grow musically together with other singers
  • Get new experiences and make new connections with colleagues world wide

Read more about the coaches here.

Die Zauberflöte – W. A. Mozart

During the week the participants will work musically on Mozart’s most beloved opera, Die Zauberflöte. The participants will learn their roles before the course so we can work on refining the musical expression during the week.

During the days the singers will alternate between individual coaching and ensemble coaching. Most of the coaching will be held in a masterclass setting so everyone can take part of the coaching and learn from the development of one another, even if you aren’t singing at the moment. The finale of the week will be a concert where the singers will perform the opera.

All parts will be double cast, which gives an unique opportunity for peer-learning – to learn together and from each other.

PS. Suitcase Opera are planning on making a fully staged version of the Zauberflöte during the spring 2021, and the participants of the masterclass week will have priority in the casting.