Ansök / Apply

Click here for English

Sista ansökningsdagen är 10:e april. (OBS! Förlängd ansökningstid för herrollerna till 29:e april!)

För att ansöka, fyll i formuläret nedan med följande uppgifter

  • Skicka in en inspelning av två valfria arior, inspelningen bör inte vara mer än 12 månader gammal. Skicka inspelningen som YouTube-länk eller liknande.
  • Ett personligt brev där du berättar lite om dig själv.
  • Ett kort CV med din utbildning, repertoar och erfarenheter.
  • Önskad roll.

Applications are open to 10 April. (Application for male roles are open until 29 April)

Please fill in the form below, including the following information:

  • Send us a recording of two arias of your choice, the recording should not be older than 12 months. Please send the recordings via a YouTube link or similar.
  • An introduction telling us a little about yourself.
  • A short CV with your education, repertoire and experiences
  • Preferred role
Include country code
18
Please choose the role you would like to study - Ladies double the Boys
YouTube, Vimeo, etc
YouTube, Vimeo, etc
Please introduce yourself here
Please put the main points of your CV here. Keep it concise!
Any additional information or questions